Home

Home

ALPHA CENTAURA* is een praktijk die zich richt op holistisch energetische werk, het persoonlijk coachen van mensen en het geven van trainingen en workshops. De praktijk is een initiatief van Pieter-Geert Runia.
Pieter-Geert Runia is geboren en getogen op het Friese platteland. Qua opleiding en werk heeft hij een achtergrond op het gebied van organisatie, beleid en management. Na een zoektocht langs verschillende spirituele tradities werd hij in 1996 diep gegrepen door de soefi traditie van Hazrat Inayat Khan en was leerling van Murshid Karimbakhsh Witteveen. Op zijn soefi pad met meditatiewerk, ademhalingsoefeningen, prayers en soefi matra’s is hij vertrouwd geraakt met de diepere zin van het menselijk leven, namelijk dat de mens meer is dan een lichaam en een ‘psyche’. Ieder mens draagt een ziel in zich en is verbonden met zijn Hoger Zelf. En het is het Hoger Zelf dat de mens constant wil laten groeien en ontwikkelen.
Ieder mens wordt in zijn leven de kans geboden om te (her)ontdekken wie hij in essentie is. En iedereen volgt daarin zijn of haar eigen unieke weg en ritme. Vooral het huidige tijdsgewricht biedt een buitengewoon krachtige mogelijkheid om heel te worden op meerdere niveaus.
Reeds in 1995 voelde Pieter-Geert een duidelijke drang om mensen te ondersteunen en te begeleiden via coaching en energetische werk. In het bijzonder de werkwijze van de Amerikaans psychiater dr. Shankundala Modi, zoals verwoord in haar boek Remarkable Healings, heeft hem een laatste duwtje gegeven om als zodanig aan de slag te gaan. Hij volgde meerdere workshops en trainingen op het gebied van holistisch energetisch werk. Hij richt zich in zijn werk in het bijzonder op mensen die worstelen met lastig te hanteren emoties.