Achtergrond informatie

Achtergrond informatie

ALPHA CENTAURA* is een praktijk die zich onder meer richt op holistisch energetische werk, het persoonlijk coachen van mensen en het geven van trainingen en workshops. De praktijk is een initiatief van Pieter-Geert Runia.
Pieter-Geert Runia is geboren en getogen op het Friese platteland. Qua opleiding en werk heeft hij een achtergrond op het gebied van organisatie, beleid en management. Na een zoektocht langs verschillende spirituele tradities werd hij in 1996 diep gegrepen door de soefi traditie van Hazrat Inayat Khan en was leerling van Murshid Karimbakhsh Witteveen. Op zijn soefi pad met meditatiewerk, ademhalingsoefeningen, prayers en soefi mantra’s is hij in toenemende mate vertrouwd geraakt met de diepere zin van het menselijk leven, namelijk dat de mens meer is dan een lichaam en een ‘psyche’. Ieder mens draagt een ziel in zich en is verbonden met zijn Hoger Zelf. En het is het Hoger Zelf dat de mens constant wil laten groeien en ontwikkelen.
Elk mens heeft in zijn leven de gelegenheid om te (her)ontdekken wie hij in essentie is. En iedereen volgt daarin zijn eigen unieke weg en ritme. Vooral het huidige tijdsgewricht biedt een buitengewoon krachtige mogelijkheid om heel te worden op meerdere niveaus.
Reeds in 1995 voelde Pieter-Geert een duidelijke drang om mensen te ondersteunen en te begeleiden via coaching en spiritueel energetisch werk. In het bijzonder de werkwijze van de Amerikaans psychiater dr. Shankundala Modi, zoals verwoord in haar boek Remarkable Healings, heeft hem een laatste duwtje gegeven om als zodanig aan de slag te gaan. Hij volgde meerdere workshops en trainingen op het gebied van holistisch energetisch werk. Hij richt zich in zijn werk in het bijzonder op mensen die worstelen met lastige emoties.
De essentie van de holistisch energetische benadering is dat positieve (licht)energie de lagere energie omzet in positieve energie. Het Licht is de bouwsteen van het Universum en in zijn kracht ligt in puurheid en hoge vibratie; een kracht die genezend werkt. De dubbelster Alpha Centauri is een van de meest heldere sterren aan ons firmament, is de dichtst bij de zon gelegen ster, en straalt dus een hoge graad van lichtkracht uit. Moge het Licht van deze dubbelster symbool staan voor de dagelijkse werkpraktijk van Alpha Centaura!