Coaching via de energetische aanpak

Coaching via de energetische aanpak

‘Oude stukken’ uit het verleden moeten soms eerst opgeruimd worden om nieuwe stappen te zetten. Een opruimproces dat uiteraard via de regulier therapeutische weg kan worden aangepakt. De praktijk wijst echter uit dat de ‘energetische weg’ oftewel het pad dat ‘ongewenste energieën doet zuiveren en schoonmaken’ een uiterst effectief alternatief kan zijn.
Bijkomend resultaat van de twee laatstgenoemde coachingsstijlen is dat de manager, c.q. de adviseur zijn of haar intuïtief vermogen (meer) ontwikkeld waardoor hij of zij in staat is alledaagse zaken met een aangescherpt onderscheidingsvermogen te benaderen.