Coaching op zingevingsvragen

Coaching op zingevingsvragen

Tijdens de intake of tijdens het coahingstraject kunnen vragen naar boven komen die diepere lagen van ons menszijn aanboren. Vragen ontrent zingeving aangaande beroep, werk en privé vormen niet zelden de trigger om antwoord te krijgen op de vraag wie je in essentie bent. Alpha Centaura* is naast het reguliere coachingswerk gespecialiseerd in het coachen op zingevingvragen. Het vinden van antwoorden op juist die vragen kan de mens weer perspectief bieden.