Personal Coaching

Personal Coaching

Zelfreflectie is een belangrijke eigenschap. Voor zelfreflectie moet je bewust ruimte maken: in je agenda en in je ‘inner mind’. Een coach kan daarin voorzien.
Afhankelijk van de probleemstelling en de geformuleerde ontwikkeldoelen zullen in een tijdsperiode van vaak minimaal 6 maanden een reeks van gesprekken/sessies met de coach plaatsvinden over dilemma’s en persoonlijke punten waar hij of zij tegenaan loopt. Het kan gaan over persoonlijke onzekerheden, hoe deze te reduceren, c.q. te hanteren, hoe emoties te reguleren en hoe staande te blijven in uiterst lastige situaties. Ook kunnen aspecten aan de orde komen zoals: ‘hoe ga ik met conflicten om’ en ‘wat zijn mijn weerstanden en blokkades’.