De behandeling

De behandeling

De behandeling begint met een intakegesprek en een korte behandelsessie. Tijdens de intake wordt de aard van de klachten besproken en wordt globaal verkend welke oorzaken (levensthema’s) daaraan mogelijk ten grondslag kunnen liggen. Indien cliënt en therapeut de indruk hebben dat de behandeling vruchten kan afwerpen wordt in principe drie tot vijf vervolgsessies afgesproken. Daarna wordt in gezamenlijkheid bekeken of de behandeling bevalt. Bij een positieve evaluatie worden vervolgafspraken gemaakt.
Tijdens de behandelsessies – waarbij de cliënt ligt, zit of staat – kijkt de therapeut met de cliënt waar het probleem, de blokkade in het (energetisch) lichaam gelokaliseerd kan worden. Elke onverwerkte emotie of trauma kan immers worden ervaren als een blokkade in het (energetisch) lichaam. Deze blokkade ervaart men vaak als een fysieke of geestelijke pijn, verstarring, stijfheid, benauwdheid, enz. Ook volledige afwezigheid van gevoel kan het gevolg zijn. Dit gebied kan door de cliënt ervaren worden als donker, verdicht of zwaar. De therapeut laat de cliënt dit gebied onderzoeken door er met de aandacht en ademhaling naar toe te gaan. De cliënt komt aldus in contact met de onderliggende problematiek, waardoor nieuwe informatie – en dus inzicht – vrijkomt. De cliënt ervaart dit soms als informatie vanuit dit of een vorig leven; alleen als de cliënt dat zelf aangeeft wordt gewerkt uit vorige levens; het betreft vaak onverwerkte ervaringen die uit het bewuste verbannen zijn. De informatie en beelden, die vervolgens naar boven komen, geven de cliënt zicht op de vraag waardoor de ‘gevoelspijn’ ooit is ontstaan. Door de cliënt vervolgens verbinding te laten maken met zijn of haar hogere wezensdelen kunnen de trauma’s worden geheeld. Het is de krachtige liefdesenergie die de lagere, negatieve energie doet transformeren naar meer zuivere energie! En die energie doet de totale energie en vitaliteit van de persoon weer stromen.

De behandeling duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Elke behandeling begint met het bespreken van probleempunten en achterliggende ervaringen. Na de feitelijke behandeling worden de wederzijdse ervaringen uitgewisseld.